Edukacja artystyczna

„Człowiek tworzy kulturę, ale i kultura tworzy człowieka.”

Rozumiejąc rzeczywistość, w której żyjemy, łatwiej możemy pojąć, co chciał przekazać nam artysta, ale i na odwrót — dzięki dziełom sztuki lepiej rozumiemy rzeczywistość, która nas otacza. Pragniemy udowodnić, że te dwa światy — świat realny i świat artysty — mocno się ze sobą przenikają. A my stoimy na ich styku. Chcemy wskazywać drogę, dzięki której bez przeszkód można wędrować wśród meandrów znaczeń. Stawiamy na działania i praktyki edukacyjne, które stymulują zainteresowanie sztuką oraz pomagają rozwijać zmysł artystyczny. Drzemie on w każdym człowieku — choć czasem trzeba go obudzić. Wierzymy, że sztuka może być instrumentem sprawczego działania, który generuje pozytywne zmiany społeczne. Realizujemy zajęcia, które wpływają korzystanie na rozwój psychologiczny jednostki, budowanie wartościowej tożsamości wspólnotowej oraz odkrywanie twórczego instynktu.

ORGANIZUJEMY:

  • Warsztaty i prelekcje edukacyjne dla dzieci

  • „Sztuka Patrzenia” — lekcje galeryjne z artystami i historykami sztuki

  • Zwiedzanie wystaw sztuki z przewodnikiem

  • Lekcje gry na fortepianie dla dzieci z trudną sytuacją majątkową, rodzinną lub osobistą.

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami i instytucjami kultury, które podzielają nasze pasje i którym nasze cele statutowe są bliskie. Lubimy łączyć siły, by projekty, nad którymi pracujemy, były jeszcze lepsze. Z przyjemnością korzystamy z doświadczenia innych, oferując jednocześnie swoje własne. Cały czas się uczymy — jesteśmy przekonani o tym, że tylko w ten sposób można skutecznie się rozwijać.

 

Chcesz z nami współpracować?