Architektura ogródków działkowych: architektura organiczna

Architektura ogródków działkowych: architektura organiczna – Agnieszka Żuchowicz

Projekt fotograficzny autorstwa Agnieszki Żuchowicz wyróżniony w konkursie Call4Arts organizowanym przez Fundację 4 Style, w którym autorka przypisała słownikowym definicjom stylów zdjęcia odnalezionych „perełek” architektonicznych, opatrując swoje wybory odautorskim komentarzem.

Product Description

Architektura organiczna to kierunek w modernistycznej architekturze opierający się na założeniu, że architektura powinna być kształtowana w analogii do natury. Cechuje się płynnym i plastycznym kształtowaniem formy, wzorowanej czasem na organizmach żywych.

Rozwijała się od początku XX wieku, szczególnie zaś w latach 20. i miała swój wielki rozkwit w latach 50. i 60. Twórcy organicznej architektury naśladowali przyrodę dość dosłownie, uważając przy tym nierzadko, że architektura powinna stawać się częścią przyrody.

Pojęcie architektury organicznej zakłada swobodę kształtowania siedzib ludzkich, bez podporządkowania się jakimkolwiek arbitralnym zasadom. Twory tej architektury są swobodnie wpisane w pejzaż i stanowią jego naturalne przedłużenie. Nie ma w niej miejsca na monumentalizm czy wysokie technologie. Architektura organiczna próbuje przywracać równowagę zachwianą jednostronnym rozwojem cywilizacji przemysłowej, uwzględnia warunki ekologiczne, stosuje materiały miejscowe i podkreśla czynnik zakorzenienia w tradycji. Można porównać ją do życia, które lekceważy nasze plany i toczy się swoim torem.

Budynki często powstają bez projektu, tylko na podstawie rysunku koncepcyjnego. Współpraca architekta, klienta i budowniczego jest spontaniczna i rodzi się na placu budowy.

Płynnie i plastycznie ukształtowana forma prezentowanego obiektu architektonicznego idealnie wpisuje się w charakter i specyfikę architektury organicznej. Budynek ten, swobodnie wpasowany w pejzaż i stanowiący jego naturalne przedłużenie, w sposób bezsprzeczny staje się częścią pochłaniającej go przyrody. Można bez większych obaw postawić tezę, że powstał on zarówno bez projektu, jak i bez jakiegokolwiek rysunku koncepcyjnego, a architekt, klient i budowniczy to zespół jednoosobowy cechujący się odwagą i spontanicznością w architektonicznej kreacji.