Architektura ogródków działkowych: dekonstruktywizm

Architektura ogródków działkowych: dekonstruktywizm – Agnieszka Żuchowicz

Projekt fotograficzny autorstwa Agnieszki Żuchowicz wyróżniony w konkursie Call4Arts organizowanym przez Fundację 4 Style, w którym autorka przypisała słownikowym definicjom stylów zdjęcia odnalezionych „perełek” architektonicznych, opatrując swoje wybory odautorskim komentarzem.

Product Description

Dekonstruktywizm w architekturze, zwany także dekonstrukcją, to rozpoczęta w późnych latach 80. XX wieku kontynuacja architektury postmodernistycznej.

Dekonstrukcja staje jednak w opozycji do ograniczających reguł modernizmu, m.in. do wierności materiałom, czystości formy czy też funkcjonalności form. Dekonstruktywizm w architekturze odrzuca również regułę stosowania ornamentu jako efektu ubocznego bądź elementu dekoracji.

Charakteryzuje się ideą cięć i fragmentacji, manipuluje powierzchnią i pokryciem konstrukcji. W dekonstruktywizmie dominują krzywoliniowe kształty, które służą deformacji, połamaniu, zaburzeniu i przemieszczeniu takich elementów architektury jak konstrukcja szkieletowa oraz bryła. Końcowy efekt wizualny obrazowany przez budynki w wielu dekonstruktywistycznych „stylach” charakteryzuje się stymulującą nieprzewidywalnością i kontrolowanym chaosem.

Ideą przewodnią dekonstruktywizmu jest próba wyrwania architektury z ograniczających „reguł” modernizmu, takich jak: „forma służy funkcji” (form follows function), „czystość formy” (purity of form) oraz „wierność materiałom” (truth to materials). Dekonstruktywizm chce szokować widza i wizualnie wyrywać budynki z otoczenia. Radykalnie przekłada on estetykę ponad funkcjonalność.

W prezentowanym obiekcie architektonicznym, stanowiącym klasyczny przykład architektury nurtu dekonstrukcyjnego, zawarte jest sedno przesłań i założeń tego nurtu. Widoczna tu mistrzowska realizacja naczelnego hasła – postulującego ideę cięć i fragmentacji, manipulację powierzchnią i pokryciem konstrukcji – pozostawia odbiorcę pod wielkim wrażeniem. Bez trudu odnajdziemy tu zarówno udane próby deformacji i połamania, jak i przemieszczenia, a także zaburzenie elementów konstrukcji i bryły budynku. Projektantom i budowniczym tego obiektu z powodzeniem udało się odrzucić rygor czystości formy i wierności materiałom. Wizualne wyrwanie budynku z otoczenia pozostawia widza w głębokim szoku.