Architektura ogródków działkowych: land art

Architektura ogródków działkowych: land art – Agnieszka Żuchowicz

Projekt fotograficzny autorstwa Agnieszki Żuchowicz wyróżniony w konkursie Call4Arts organizowanym przez Fundację 4 Style, w którym autorka przypisała słownikowym definicjom stylów zdjęcia odnalezionych „perełek” architektonicznych, opatrując swoje wybory odautorskim komentarzem.

Product Description

Sztuka ziemi – inaczej land art, to działalność artystyczna, której obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego. Działania tego typu często są ingerencją w pejzaż, przekształceniem jego fragmentu lub wykorzystaniem naturalnych procesów (erozja, czynniki atmosferyczne) dla stworzenia dzieła, obiektu o charakterze artystycznym.

Realizacje tego typu pojawiły się w sztuce w latach 60. XX wieku (wystawa Earthworks, 1968, Dwan Galery w Nowym Jorku), a największy ich rozwój przypadł na lata 70. Były to działania bardzo różne zarówno w skali, jak i charakterze, niekiedy przybierające postać monumentalnych realizacji. Zdarzały się wśród nich obiekty wielokilometrowe, wymagające radykalnych prac ziemnych (przekopy, kopce, rowy), a czasem były to realizacje subtelne – kompozycje istniejące zaledwie kilka chwil, niszczone następnie np. wiatrem lub przypływem.

Land art to także rzeźby umieszczone w plenerze (assemblage), ziemne i kamienne konstrukcje, znaki, napisy, obeliski (np. rzeźby I. H. Finleya) i “opakowania” G. Christo. Jeśli chodzi o sztukę publiczną, to tym terminem określa się trwałe dzieła sztuki współczesnej, przeznaczone do ekspozycji nie w muzeach, lecz na miejskich ulicach, placach, promenadach (alejach spacerowych), skwerach, lotniskach, stacjach metra, przejściach podziemnych itd., wśród gromadzących się lub przemieszczających tłumów, mieszkańców miast, przybyszów z prowincji oraz turystów.

Sztuka land artu, jak wiadomo, nie zawsze musi przybierać spektakularne kształty i rozmiary, by swą oryginalnością przyciągać wzrok odbiorców łasych na nowe doznania estetyczne. Tak też dzieje się w tym przypadku – mamy tu niebagatelny przykład działalności artystycznej, której obszarem działania jest środowisko naturalne. To niezwykle zaskakująca propozycja ingerencji w pejzaż, która tym bardziej zasługuje na uznanie, że nie tylko jest dla odbiorcy źródłem mocnych wrażeń estetycznych, lecz spełnia także ważną funkcję służebną – przepędza z działki krety i nornice.