Architektura ogródków działkowych: rzeźba, relief

Architektura ogródków działkowych: rzeźba, relief – Agnieszka Żuchowicz

Projekt fotograficzny autorstwa Agnieszki Żuchowicz wyróżniony w konkursie Call4Arts organizowanym przez Fundację 4 Style, w którym autorka przypisała słownikowym definicjom stylów zdjęcia odnalezionych „perełek” architektonicznych, opatrując swoje wybory odautorskim komentarzem.

Product Description

Rzeźba – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość.

Rzeźby są przeznaczone do oglądania głównie dookolnego, a rzadziej np. do spoglądania na nie z góry czy z dołu. Oprócz tych cech rzeźba może posiadać fakturę (w zależności od użytego materiału) lub kolor (tzw. rzeźba polichromowana). Może być również klasyfikowana ze względu na swoją skalę (np. miniaturowa lub monumentalna). Sposób wykonania rzeźby zależy od użytego materiału. Najczęściej używa się drewna, kamienia, metali szlachetnych, tworzywa sztucznego, kości słoniowej, gipsu, gliny, brązu, wosku i in.

Rzeźba jest prawdopodobnie najstarszą ze sztuk plastycznych, a to ze względu na jej beziluzyjny, konkretny, przestrzenny i zmysłowy charakter. W przeciwieństwie do większości dzieł malarskich (do czasów abstrakcjonizmu) rzeźba niczego nie udaje, nie odsyła do innej rzeczywistości, której jest ilustracją lub aluzją. Rzeźba po prostu jest – w całej swojej prostocie i uchwytności.

Relief (płaskorzeźba) – kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Dzieło uzyskuje się poprzez rzeźbienie, kucie lub odlewanie. Pomimo, że płaskorzeźby powstawały jako dekoracja architektoniczna, to często stanowią odrębne, pełnowartościowe dzieło sztuki.

Prezentowaną na powyższej fotografii rzeźbę można scharakteryzować (biorąc pod uwagę rozliczne sposoby klasyfikacji) jako: rzeźbę pełną ( której przeciwieństwem jest płaskorzeźba), pojedynczą, wolnostojącą, zoomorficzną, pełnofigurową (której przeciwieństwem jest np. popiersie). Ze względu na funkcję – będzie to rzeźba dekoracyjna (tu, obok dekoracyjnej, wyróżnia się jeszcze rzeźby architektoniczne, kultowe czy memoratywne), natomiast ze względu na technikę rzeźbiarską – wykonana z tworzywa sztucznego.

Jest to typowy przykład rzeźby przeznaczonej do oglądania dookolnego, a ze względu na skalę – będzie to rzeźba raczej miniaturowa, ponadto polichromowana, posiadająca fakturę. Jak na klasyczną w swej definicji rzeźbę przystało, ma ona charakter beziluzyjny (niczego nie udaje, nie odsyła do innej rzeczywistości). To konkretna, przestrzenna i z całą pewnością zmysłowa rzeźba psa mało konkretnej rasy.