Architektura ogródków działkowych: secesja

Architektura ogródków działkowych: secesja – Agnieszka Żuchowicz

Projekt fotograficzny autorstwa Agnieszki Żuchowicz wyróżniony w konkursie Call4Arts organizowanym przez Fundację 4 Style, w którym autorka przypisała słownikowym definicjom stylów zdjęcia odnalezionych „perełek” architektonicznych, opatrując swoje wybory odautorskim komentarzem.

Product Description

Secesja, jako kierunek w architekturze, rozwijała się w latach 1890-1925, lecz zasadniczy jej rozkwit trwał od około 1905 r.

Secesja stanowiła próbę stworzenia nowego stylu bez odniesienia do historii, lecz wyłącznie na podstawie motywacji estetycznej i natchnienia twórcy.

Secesję cechowała forma stosunkowo abstrakcyjna, lecz jednocześnie o bogatej ornamentyce. Poza działaniami czołowych architektów, którzy wyznaczali rozwój kierunku, styl ograniczał się zasadniczo do zdobnictwa, sprawy funkcji i konstrukcji pozostawiając inżynierom budowlanym. Szczególnie jest to widoczne w budownictwie mieszkaniowym, gdzie rozwiązania urbanistyczne i rzuty mieszkań pozostały zgodne z praktyką XIX w.

Respekt wobec natury przejawiał się w ornamencie i strukturze budynku. Ornament secesyjny miał nie tylko podkreślać konstrukcję i tektonikę budynku, lecz także stanowił symboliczne przedstawienie jego funkcji. Wśród ornamentyki secesyjnej pojawiają się stylizowane formy roślinne, postacie i maski długowłosych kobiet, formy przypominające draperie lub skórę, reliefy wypełniające niekiedy całą powierzchnię ścian zewnętrznych. Elewacje posiadają ciągłą i płynnie przechodzącą powierzchnię, widoczne jest zamiłowanie do miękkich i krzywych linii i wyobleń.

Motywacja estetyczna i natchnienie twórcy – z całą pewnością to te właśnie determinanty określiły styl tej niewielkiej kubaturowo, lecz jakże bogatej w ornamentykę działkowej rezydencji. Liczne zdobienia pokrywają w całości reprezentacyjną frontową elewację, oszałamiając mnogością wzorów i faktur, a także różnorodnością materiału elewacyjnego, który tu i ówdzie lśni w słońcu wszystkimi kolorami tęczy. Skojarzenia z estetyką architektury tworzonej przez austriackiego artystę Hundertwassera są, z oczywistych względów, jak najbardziej uzasadnione.