Wsparcie młodych twórców

Pierwszy krok jest najtrudniejszy — wymaga sporej odwagi. Wejście w świat sztuki to dla młodego artysty moment przełomowy, obarczony nie tylko wielką nadzieją, ale także ryzykiem porażki. Rozumiemy to. Wspieramy start młodych, zdolnych twórców, którzy nie mają środków na organizację wystawy w galerii komercyjnej i wystarczającego dorobku artystycznego na wystawę w instytucjach państwowych. Udostępniamy przestrzeń do realizacji działań z zakresu sztuk plastycznych. Jesteśmy otwarci zarówno na malarstwo, jak i grafikę, rzeźbę, formy przemysłowe, fotografię, a także modę. Współpracujemy z Akademiami Sztuk Pięknych, by być tam, gdzie najbardziej jesteśmy potrzebni.

ORGANIZUJEMY:

  • Pomoc w przygotowaniu wystaw sztuki

  • Zaplecze marketingowe i logistyczne oraz pełne wsparcie w promocji wydarzeń artystycznych

  • Kursy i szkolenia, które podnoszą świadomość z dziedzin: rynek sztuki, marketing, media, PR, Social Media, pomagające artystom wykorzystać nowe kanały promocji swojej twórczości

Pomagamy również uzdolnionym artystycznie uczniom i studentom dbać o swoje pasje. Tych, którzy pragną z uporem dążyć do realizacji swoich marzeń związanych ze sztuką, otaczamy wsparciem i opieką finansową, realizując nasze autorskie programy stypendialne. Wierzymy, że otwarcie się na indywidualne zdolności i stworzenie odpowiedniego środowiska do twórczego dojrzewania nieuchronnie prowadzi do tego, co najważniejsze — kreatywnych osiągnięć.

Do tematu pomocy młodym artystom podchodzimy holistycznie. Składa się na nią nie tylko comiesięczne stypendium, ale także udział w warsztatach edukacyjnych, konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie sztuki oraz spotkania integracyjne, które pozwalają poznawać świat sztuki od środka.

ORGANIZUJEMY:

  • Call4Arts — konkurs skierowany do studentów wszystkich kierunków krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

  • Programy stypendialne dla uzdolnionej artystycznie młodzieży spoza środowiska akademickiego

  • Konkursy dla uzdolnionych artystycznie dzieci z trudną sytuacją majątkową, rodzinną lub osobistą

Pamiętamy, że Kraków to miasto od wieków postrzegane za centrum życia artystycznego w Polsce. Zależy nam na podtrzymaniu jego tradycji związanej z mecenatem i promocją sztuki, dlatego to właśnie tutaj pragniemy zapraszać naszych stypendystów i zwycięzców organizowanych przez nas konkursów, zapewniając nie tylko możliwość noclegu, ale także organizując ciekawy program zwiedzania dawnej stolicy Polski.