Emil Strychała - Fundacja 4 Style

Emil Strychała

W mojej pracy chciałem zaprezentować kontrast, wywołując u odbiorcy pewien dysonans.
Użyłem w tym celu twardego cementu, tak aby sprawiał wrażenie miękkiego i elastycznego.
Rzeźba nie jest oczywista, gdyż jej kształty budzą skojarzenia z innymi materiałami niż te z
jakich w rzeczywistości została wykonana. Można by powiedzieć, że jest ona iluzją. W końcu
przedstawia na pozór miękkie poduszki wchodzące w korelację z twardymi przedmiotami,
jednakże w rzeczywistości, nie ma w niej ani jednego miękkiego elementu.