Mateusz Maliborski - Fundacja 4 Style

Mateusz Maliborski

MATEUSZ MALIBORSKI

Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego (2015). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowanego im. Sayeda (2012). Mieszka i pracuje w Krakowie.

 

Obrazy Mateusza Maliborskiego wydają się być doskonałym materiałem dla badań w ramach tzw. Motivkunde, dociekającej podobieństw i różnic w użyciu tego samego motywu. Krakowski artysta w sposób szczególny upodobał sobie galeryjne i muzealne wnętrza, które uwiecznia na płótnie tak, jak to czynili stulecia temu David Teniers, Huber Robert czy Frank Weller. Maliborski nie musi być jednak porównywany do poprzedników. Skupiwszy wysiłki i uwagę wyłącznie na przestrzeni wystawienniczej, stworzył, kilkadziesiąt jej przedstawień, prowokując do zestawienia ich ze sobą i wynajdowania zależności między nimi. Mimo niemal obsesyjnie powtarzanego motywu, malarstwo to nie sprawia wrażenia monotonnego. Bynajmniej, jest różnorodne, jak różnorodne bywają miejsca eksponowania sztuki – od wytwornych sal, przybranych w klasyczną, historyzującą szatę, do hermetycznych, sterylnych white cube’ów. Podejmowanie wciąż na nowo tematu galerii świadczy nie tyle o fascynacji Maliborskiego czy kreowaniu przezeń typologii, ile o próbie odnalezienia przestrzeni doskonałej (…) Tym, co pociąga

Maliborskiego we wnętrzach wystawienniczych, jest – jak sam przyznaje – ich sakralna czy raczej sakramentalna natura. To przestrzenie „uświęcające” przedmioty, a także miejsca kontemplacji (sugerowanej na niektórych płótnach sylwetkami ludzi) (…)

Wojciech Delikta, Galeria – miejsce (nie)doskonale [fragm.] „Arteon”, nr 12 (200), Poznań 2016, s. 35