Michał Misiak - Fundacja Galeria Dystans

Michał Misiak

Prace

   

Bio

   

O twórczości

Prace

Bio

Urodzony w 1973 roku w Tarnowie.

Dyplom w 1999 roku z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego. Aktualnie prowadzi Pracownię Struktur Działań Przestrzennych i Barwy na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz laureat kilkunastu nagród i wyróżnień. Jest autorem 28 wystaw indywidualnych, oraz uczestnikiem ponad 130 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Od 2004 roku jest uczestnikiem plenerów artystów posługujących się językiem geometrii dr Bożeny Kowalskiej. Jego prace znajdują się w zbiorach Kulturhistorisches Museum Gorlitz (Niemcy), Museum Jerke w Recklinghausen (Niemcy), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Ukrainie i USA.

O twórczości

Zawsze istotna była dla mnie potrzeba ograniczania środków wyrazu oraz element ścisłego planowania pojawiających się w wyobraźni koncepcji. Geometria użyta w moich pracach przyjmuje postać rytmów linii. Zwielokrotniona linia pozwala na zbudowanie plamy o niejednorodnej, wibrującej strukturze. Poddana prostym zasadom geometrii staje się cząstką elementarną, tworzącą większe układy. Są one wyrazem dążenia do odzwierciedlenia porządku, harmonii i równowagi. Obecność linii może sugerować, że zamknięta krawędziami obrazu kompozycja – sieć, w istocie jest zaledwie fragmentem daleko większej całości. W niektórych pracach tkanki i struktury są zaburzone poprzez działanie przypadku. Zmienna losowa decyduje o nieregularności i wahaniach rytmów linii. Skutkuje to powstaniem struktury w pewnym stopniu zakłóconej, choć wciąż zawierającej cechy pierwotnego porządku.  Te odchylenia od stanu równowagi mogą się odnosić do złożonych relacji i zmiennych powiązań obecnych w wielu obszarach otaczającej rzeczywistości.

 

Michał Misiak