Proces twórczy. Jak powstaje dzieło sztuki?

Wielu twórców współczesnych wymaga od widza pochylenia się z rozwagą i namysłem nad ich pracami. Dużo mówi się o tym, że widz musi być aktywny, musi szukać, rozmawiać, czytać, by wyłapać konteksty danego dzieła i móc przeżyć...

Czytaj więcej